01-reiseziel-amerika-bild

Kalifornien, Route 66, Rocky Mountains, Alaska, Husky, Florida, Keys, Everglades, Disney, Miami Beach, Hollywood, Marilyn Monroe, Argentinien, Tango, Mexiko, Sombrero, Amazonas, Samba